Rozdział 1 Do czego służy ta aplikacja?

Aplikacja “OxiCoV19” pozwala na wizualizację i częściowo analizę wyników pomiarów saturacji krwi tlenem (SpO2).

⚠ DISCLAIMER ⚠
Aplikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do wspomagania procesu decyzyjnego w związku z przebiegiem choroby COVID-19. Informacje uzyskane z aplikacji nie są w żaden sposób zamiennikiem profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. Niezależnie od aktualnego stanu zdrowia, w razie wątpliwości, zawsze należy zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika systemu opieki zdrowotnej.
OxiCoVapp_screen OxiCoVapp_screen

Aplikacja służy do długoterminowego, domowego, monitoringu SpO2 mierzonego za pomocą pulsoksymetru. Celem monitoringu jest usprawnienie i/lub optymalizacja procesów decyzyjnych dotyczących przebiegu choroby COVID-19 oraz profilaktyki wtórnej zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Domowy monitoring stanu zdrowia Pacjenta, w tym (do pewnego stopnia) ocena aktualnego stadium choroby (COVID-19) pozwala przede wszystkim na podjęcie decyzji o pilnej hospitalizacji [2], ale jest również ważny dla Pacjentów, którzy nie wiedzą czy są chorzy.

1.1 Wsparcie decyzji o hospitalizacji

Spadek saturacji krwi tlenem poniżej pewnego poziomu (domyślnie w naszej aplikacji jest to 92%, ale przeczytaj więcej o normach i progach) może świadczyć o ciężkim przebiegu COVID-19 wymagającym hospitalizacji i zastosowania odpowiedniego leczenia farmakologicznego oraz przede wszystkim tlenoterapii (biernej lub poważniejszych przypadkach - czynnej, z użyciem respiratora). Informacje uzyskane z naszej aplikacji mogą ułatwić podjęcie decyzji o zgłoszeniu się do lekarza lub szpitala.

Nawet Pacjenci skąpoobjawowi lub bezobjawowi mogą wymagać hospitalizacji jeśli saturacja krwi tlenem spadnie poniżej 92% [2].

1.1.1 Monitoring trendu

Nie należy uwzględniać jedynie porównania bieżących wartości z progami (normami), ponieważ dla niektórych Pacjentów kluczowa będzie długoterminowa obserwacja trendu [1]. Niektórzy Pacjenci mogą wymagać hospitalizacji lub pomocy lekarza jeśli przez pewien okres systematycznie spada im saturacja krwi tlenem, nawet pomimo tego iż progi alarmowe nie zostały osiągnięte.

Dodatkowo, ze względu na niedokładność pomiarową domowych urządzeń, wynikającą nie tylko z dokładności sprzętu pomiarowego ale również z wpływu czynników zewnętrznych na pomiar (zobacz: “jak wykonać badanie?”) - wyniki mogą mieć stosunkowo dużą zmienność (rozrzut), ale mimo to średni wynik będzie utrzymywał się w normie. Dlatego nie należy sugerować się pojedynczym pomiarem (nawet jeśli jest poniżej normy) lecz obserwować trend.

1.2 Odciążenie systemu opieki zdrowotnej

Domowy monitoring SpO2 pozwala również na redukcję ilości niepotrzebnych wezwań pogotowia ratunkowego [1].

Redukcja zgłoszeń do szpitala lub wezwań pogotowia ratunkowego, kiedy nie ma takiej pilnej konieczności, ma niebagatelne znaczenie w sytuacji przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.
Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

1.3 Monitoring domowej tlenoterapii

Jeśli hospitalizacja z jakiegoś powodu stanie się niemożliwa (np. brak miejsc w szpitalu) - naszym zdaniem warto rozważyć zakup domowego koncentratora tlenu i prowadzenie tlenoterapii w warunkach domowych. Taką decyzję należy jednak podjąć wspólnie z lekarzem, ponieważ ważną rolę odgrywają tutaj inne czynniki jak np. konieczność mechanicznej wentylacji płuc (kiedy tlenoterapia bierna jest niewystarczająca) lub podania leków. Jeśli Pacjent podejmie decyzję o tlenoterapii domowej zalecamy stale monitorować wartość SpO2 (w sposób ciągły, zapisywać wyniki co 2-3 godziny) oraz pozostać w stałym kontakcie z lekarzem, ponieważ zbyt wysokie wartości saturacji krwi tlenem (powyżej 96%) w ciężkiej niewydolności oddychania mogą paradoksalnie powodować pogorszeni stanu zdrowia lub nawet zgon [3]. Zalecamy systematycznie wysyłanie pliku .csv z danymi SpO2 do swojego lekarza (wraz z linkiem do naszej aplikacji) aby umożliwić mu lepszą ocenę bieżącego stanu Pacjenta.

1.4 Profilaktyka wtórna

Tylko odpowiednia diagnostyka laboratoryjna (test RT-PCR) umożliwia wykrycie zakażenia koronawirusem. Jeśli zauważyłaś/eś spadek saturacji krwi tlenem utrzymujący się przez dłuższy czas, mimo iż pojedyncze wyniki są jeszcze w normie (trend spadkowy; ujemny), może to świadczyć o zakażeniu COVID-19 lub innej chorobie płuc. W takim przypadku uzasadnioną decyzją może być wykonanie odpowiedniego testu i/lub kontakt z lekarzem oraz podjęcie leczenia zanim poziom saturacji krwi tlenem spadnie poniżej alarmujących progów.